Referansar

nybygg – rehabilitering – elementbygg

Sjøtunet er eit byggefelt på Solheim, med hus i moderne og klassisk stil. Tomannsbustader og einebustader.

Midtunet er eit byggefelt på Solheim, med hus i moderne og klassisk stil. Tomannsbustader og einebustader.

Moderne funkishus bygt i Nordalsfjorden.

Moderne barnehage bygd av element laga på Fanevik sin elementfabrikk.

Moderne einebustader med utsikt mot Solheimsfjorden i Florø.

Tradisjonelle vestlandske einebustader med garasje i Danielsvika i Florø.