Elementproduksjon

Kortare byggetid – betre kvalitet

Ved vår eigen elementfabrikk i Florø blir ytterveggane bygd innandørs, før huset blir montert på byggeplass i løpet av 3-4 dagar. Dette sikrar ein tettast mogleg konstruksjon, samstundes som innreiinga kan starte raskt.
Resultatet er eit hus med høg kvalitet og kort byggetid.