Lokal handverksbedrift i Florø

med faglig kompetanse og lang erfaring

  • Mesterbrev og sentral godkjenning
  • Bygger nye Mesterhus og andre spesialtilpassa bustader
  • Etterisolerer, rehabiliterer og bygger om
  • Eigen elementfabrikk, der vi produserer veggelement til prosjekta våre
  • Utviklar eigne prosjekt gjennom selskapet Fanevik Tomteutbygging
  • Nybygg og renovering av skular og barnehagar
Fanevik Bygg - byggmester
Fanevik Bygg - sentralt godkjent